صفحه اصلی » همکاری با ما » استخدام

فرصت های شغلی

شرکت دات کام همیشه به دنبال حرفه ای های با استعداد برای پیوستن به تیم های در حال رشد خود می باشد. هدف این شرکت، ایجاد مشاغلی با ارزش های اصلی از جمله: حرفه ای بودن، روحیه همکاری تیمی و ارتباطات می باشد. اگر شما فکر می کنید که نامزد دریافت این شغل هستید، لطفاً برای مشاغل خالی زیر اقدام نمایید.

فرصت های موجود -

بخش مارکتینک و تبلیغات

طراح گرافیک