صفحه اصلی » فول » تجهیزات نگهدارنده مخصوص

تجهیزات نگه دارنده مخصوصتجهیزات trunking فول برای خانه ، دفتر کار ، هتل ها ، کتابخانه ها ، اتاق های آموزشی ، اتاق جلسه و سالن کنفرانس و همچنین برای سیستم مدیریت و حفاظت کابل طراحی شده اند. این تجهیزات اجازه پیاده سازی شبکه برای تامین امنیت ، حفاظت و سازماندهی کابل ها برای آرایشی منظم و آراسته و همچنین افزایش ایمنی و حفاظتی را دارا می باشند.

FSDC-11060-2

Coupler

FSDE-11060-2

End Caps

FSDEX-11060-2

External Angled

FSDI-11060-2

Internal Angled

FSDL-11060-2

L-Type

FSDT-11060-2

Flat-Tee

FTP-NEA11060-L

FSDC-126

Join Connector

FSDC-169

Join Connector

FSDE-126

End Cap

FSDEX-126

External Bend Connector

FSDI-126

Internal Bend Connector

FSDL-126

L-Type Connector

FSDP-126

Under Point Connector

FSDT-126

Flat-Tee Connector

FTP-MINI126-L

Main Part

FTP-MINI169-L

Main Part(Bendable)