صفحه اصلی » پشتیبانی » سئوالات متداول » تلفن های تحت شبکه

1- آیا امکان تنظیم IP PHONE   و یا محصولات Gateway با نرم افزارSkype می باشد؟
از آنجایی که Skype با پروتکل های استاندارد نوشته نشده است، پاسخ منفی است.

2- آیا امکان اتصال شماره های داخلی مراکز تلفن به VOIP وجوددارد؟
بلی

3- نحوه Register کردن دستگاه Gateway در SIP SERVER به چه صورت می باشد؟
داخل آدرس بار اینترنت اکسپلورر IPدستگاه تایپ شود(192.168.0.1)
صفحه اول نام کاربری وکلمه عبور که بصورت پیش فرض   (admin/123)می باشد راوارد نمایید.
جهت Register کردن ابتدا باید به پورت WAN دستگاه یک IP از رنج SIP SERVERخود وارد نمایید بنابراین وارد قسمت
Main menu و Advanced setup می شویدو پس از انجام تنظیمات گزینه Apply و
save configuration و
reboot
را میزنید تا تنظیمات save شود.
بعد از دادن
IP به دستگاه، وارد قسمت VoIP basic شده ودرقسمت VoIP protocol settingپروتکلSIPرا انتخاب می کنید
ودرجدول پایین
user و pass موردنظر که توسط آن دستگاه رادرSIP SERVER
،register می نمایید واردمی کنید
وهمین
user name   وpass عینا در SIP SERVER واردمی نمایید.
Passwords: 123     
Username: 100,200,300,400
وسپس درجدول SIPProxy Setting،در قسمتDomain/RealmوSIP Proxy Serverو
Outbound Proxy Server
،IP SIP SERVER راوارد می نماییدو   SIP Authenticationرا enable  می کنید.
ودرنهایت درپایین صفحه گزینه
Apply وsave configuration وreboot راانتخاب می کنید.

4- آیا پورت های FXO و FXS دستگاه Gateway جهت ارسال و دریافت بسته های IP می باشد؟
خیر،پورت های FXO جهت اتصال به خطوط شهری و یا داخلی مراکز تلفن و پورت FXS
جهت اتصال به گوشی تلفن و یا ورودی مراکزتلفن کاربرد دارد.

5- آیا امکان افزایش شدت صدا در دستگاه هایGateway وجوددارد؟
بلی، این امکان وجوددارد.